Skip links

Gradski urbanista Marko Stojčić je preko svojih firmi stekao 6 stanova od kada obavlja javnu funkciju

Udruženje „Naša mesna zajednica“ je podnelo prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije zbog sumnje da je glavni urbanista grada Beograda preko svojih firmi stekao 6 stanova i ostvario dobit od 79 miliona dinara putem sukoba interesa.

Marko Stojčić je član Komisije za planove Skupštine grada Beograda od decembra 2013. godine. U maju 2018. godine je postao zamenik predsednika Komisije za planove, a u martu 2019. je postao glavni urbanista Grada Beograda.

U junu 2018. godine, samo mesec dana nakon što je postao zamenik predsednika Komisije za planove komisija je usvojila urbanistički projekat za izgradnju četvorospratne zgrade od preko 1700m2 u Vladetinoj 22 na beogradskoj opštini Palilula. Investior je Vladetina 22 d.o.o. čiji je vlasnik 50% bio Marko Stojčić preko Instituta za savremenu arhitekturu d.o.o., a drugi vlasnik sa 50% je bila kompanija Jugogradnja. Naknadno, Marko Stojčić je postao vlasnik 100% Vladetina 22 d.o.o.

Urbanistički projekat za Vladetinu 22 je izradio Institut za savremenu arhitekturu d.o.o. čiji je vlasnik takođe Marko Stojčić. Projektant urbanističkog projekta je bio Marko Stojčić, a odgovorni urbanista njegov otac Stojan Stojčić.

Za razliku od urbanističkih planova – planova detaljne regulacije, plana generalne regulacije i generalnog urbanističkog plana koje usvaja Skupština Grada Beograda, o potvrđivanju ili odbacivanju urbanističkih projekata odlučuje Komisija za planove Skupštine grada Beograda čiji je predsednik glavni urbanista.

Na osnovu potvrđenog urbanističkog projekta se izdaju lokacijski uslovi, a na osnovu njih građevinska dozvola.

U novembru 2018. godine su izdati lokacijski uslovi za četvrospratnicu u Vladetinoj 22 na zahtev punomoćnika Instituta za savremenu arhitekturu d.o.o. Marka Stojčića. Građevinska dozvola je izdata januara 2019. godine na zahtev investitora firme Vladetina 22 d.o.o.

Septembra 2019. godine Institut za savremenu arhitekturu d.o.o. koji je takođe bio suvlasnik firme Vladetina 22 d.o.o. je pripojen kompaniji Otvoreni atelje grada Arhitekton d.o.o. koji je 100% u vlasništvu Marka Stojčića.

Institut za savremenu arhitekturu d.o.o. je u tom trenutku preneo svu imovinu na firmu Otvoreni atelje grada Arhitekton d.o.o.

Marko Stojčić je od februara 2022. godine jedini vlasnik Vladetine 22 d.o.o., a ova firma je od avgusta 2022. godine takođe pripojena Otvorenom ateljeu grada Arhitekton d.o.o.

Prilikom pripajanja je firma Vladetina 22 d.o.o. prenela celokupnu imovinu na firmu Otvoreni atelje grada Arhitekton d.o.o. uključujući i uknjižena dva stana, poslovni prostor i 8 garaža za koje je procenjena vrednost 79 miliona dinara. U evidenciji katastra se nalaze 3 stana koja se vode na Otvoreni atelje grada Arhitekton od kojih su 2 preknjižena nakon pripajanja Vladetine 22 d.o.o. U katastru se nalaze još 3 stana koja se vode na firmu Vladetina 22 d.o.o., a koji nisu navedeni u ugovoru kao uknjižena imovina koja je bila predmet pripajanja.

Direktorka sve tri firme Marka Stojčića je arhitekta Vesna Ćurić koja je radila brojne urbanističke projekte za firmu Urbanistiq d.o.o. Sve urbanističke projekte ove firme na kojima je Vesna Ćurić bila odgovorni projektant ili saradnik je potvrdila Komisija za planove skupštine grada Beograda na čelu sa Markom Stojčićem.

Vlasnik firme Urbanistiq d.o.o. je Nenad Kitanović koji je do novembra 2018. bio direktor i jedini vlasnik firme Opus centar za urbanizam i strateško planiranje d.o.o. Od novembra 2018. je jedini vlasnik i zastupnik ove firme Stojan Stojčić, otac Marka Stojčića. Adresa za prijem pošte je Koste Stojanovića 7 u Beogradu na kojoj su se u jednom trenutku nalazili firme Marka Stojčića Institut za savremenu arhitekturu i Otvoreni atelje grada Arhitekton d.o.o.

Najsvežiji primer investitorskog urbanizma Urbanistiqa je urbanistički projekat za izgradnju stambeno – poslovnih objekata „The one“ u bloku 64 na Novom Beogradu. Urbanističkim projektom na čijoj izradi je Vesna Ćurić bila saradnica je planirana izgradnja 3 lamele od 9 spratova i kule od 19 spratova na području gde je dozvoljena izgradnja maksimalno 4 sprata.

Vesna Ćurić zastupnica Otvorenog ateljea grada Arhitekton d.o.o je preko svoje preduzetničke firme Arhitektonski studio Arhi-plus 2021. godine izradila urbanistički projekat za izgradnju zgrade na adresi Živka Davidovića 89 na Zvezdari. Ovaj urbanistički projekat je usvojila komisija za planove grada Beograda. Odgovorni urbanista na projektu je Nenad Kitanović vlasnik Urbanistiq d.o.o.

Smatramo da postoji sukob interesa i da je gradski urbanista Marko Stojčić zloupotrebio svoju poziciju javnog funkcionera i na taj način ostvario korist za sebe i povezana lica.

Leave a comment

Home
Account
Cart
Search